Hizmetler | Jade Gayrimenkul
İhtiyacınız Olan Tüm Herşey
Alım/Satım Aracılık Hizmetleri
Alım/Satım Aracılık Hizmetleri

Genel gayrimenkul piyasasında konut-işyeri-arazi v.b. tüm gayrimenkullerin alım/satımına aracılık etmek bir başka deyişle alıcı/satıcı yada her ikisinin birden müşavirliğini yürütmektir. Bu hizmet katogorisinde Hizmet Bedellerimiz, satışa konu gayrimenkulün gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere; Satıcı temsilinde, SATICIDAN %2 + KDV ,  Alıcı temsilinde ALICIDAN % 2 + KDV olarak uygulanmaktadır.

Ekspertiz Hizmeti
Ekspertiz Hizmeti

Konut-İşyeri-Arazi v.b. tüm gayrimenkullerin gerçek satış ya da kiralama değerlerinin tespiti hizmetidir.Bu hizmet kategorisinde Hizmet Bedellerimiz, Ekspertiz konusu gayrimenkulün yeri, vasfı, fiili durumu gibi  kriterlere göre birebir belirlenmektedir.

Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi

Gerçek kişi ya da kurumların sahibi bulundukları veya bulunacakları gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması ve mülkiyette bulunduğu sürece zaruri yasal işlemlerinin (vergi, harç, elektrik, su, doğalgaz, sigorta v.s.) yürütülmesidir.Bu hizmet kategorisinde Hizmet Bedellerimiz, Gayrimenkul Portföyünün niteliği, yeri v.s. kriterlere göre birebir belirlenmektedir.

Yatırım Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı

Gerçek Kişi yada Kurumların verecekleri gayrimenkul yatırım kararı sonrası, onlara reel piyasada o için en uygun bölge, cins, fiyat v.b. konularda Danışmanlık Hizmetidir.Bu hizmet kategorisinde Hizmet Bedellerimiz, Yatırımın, miktarı, zaman dilimi, v.s. kriterlere göre birebir belirlenmektedir.

Hukuki Danışmanlık
Hukuki Danışmanlık

Her hangi bir gayrimenkul tasarrufu öncesi ya da sonrasında söz konusu işlemin yasal mevzuata uygunluğu ve bu suretle taraflar arasında ihtilaf çıkma olasılığını en aza indirme amacıyla tarafların ihtiyaç duyulabilecekleri her konuda Hukuk Danışmanlarımız tarafından sunulan hizmettir.Bu hizmet kategorisinde Hizmet Bedellerimiz, yasal tarifelere göre birebir belirlenmektedir.

Tadilat&Taahhüt İşlemlerir
Tadilat&Taahhüt İşlemlerir

Avds

Proje Yönetimi&Mimari Hizmetler
Proje Yönetimi&Mimari Hizmetler
Yeni eklenen ilanlardan ilk siz haberdar olun.